تبلیغات
تجدید عهد،معبری رو به فردا - حتــی بمبــ هـا هـم بـه درد آمــده انــد!

تجدید عهد،معبری رو به فردا
 

آدم هـــا چقـــدر سنگـــ دل هستنـــد . . .
. . . حتــی بمبــهـا هـم بـه درد آمــده انــد!




نوشته شده در تاریخ شنبه 18 مرداد 1393 توسط دربانی (تنها 313)
Online User