تبلیغات
تجدید عهد،معبری رو به فردا - غیبت تو...

تجدید عهد،معبری رو به فردا
 

غیبتِ تو

بزرگترین حقیقت دورانِ ما و

انتظار بزرگترین دروغِ زندگی من است!
طبقه بندی: towelve emam،  who is the twelve imam،  انتظار منتظر است، 
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 9 بهمن 1393 توسط دربانی (تنها 313)
Online User