تبلیغات
تجدید عهد،معبری رو به فردا - خوش بودن ...........

تجدید عهد،معبری رو به فردا
 

خوش بودن که به همین سادگی نیست!

کلی ماجرا دارد...
باید تو باشی و باران خدا ...
روی سجاده نمازت - کنار قرآن خدا ....
گرمای دعاهای شبانه تو باشد ...
لبخندت...
و ... 
چشمان دل من خیره به این همه زیبایی خدا ...
نوشته شده در تاریخ شنبه 11 بهمن 1393 توسط دربانی (تنها 313)
Online User