تبلیغات
تجدید عهد،معبری رو به فردا - باران میبارد...

تجدید عهد،معبری رو به فردا
 
باران میبارد... 
به حرمت کداممان نمیدانم
من خوب میدانم که باران صدای پای اجابت است
و خدا دارد با همه ی جبروتش ناز میخرد پس نیاز کن..
طبقه بندی: انتظار منتظر است، 
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 15 بهمن 1393 توسط دربانی (تنها 313)
Online User