تبلیغات
تجدید عهد،معبری رو به فردا - بانو سلام...

تجدید عهد،معبری رو به فردا
 

بانو سلام...

دل خورشید محک داشت؟ نداشت!

یا به او آینه شک داشت؟ نداشت!

آسمانی که فلک می بخشید ، احتیاجی به فدک داشت؟ نداشت!

غیر دیوار و در و آوارش ، شانه ی وحی کمک داشت؟ نداشت!

مردم شهر به هم می گفتند : در این خانه ترک داشت؟ نداشت!

شب شد و آینه ی ماه شکست! دست این مرد نمک داشت! نداشت؟

تو بپرس از دل پرخون غمت! چهره ی یاس کتک داشت؟؟
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 12 اسفند 1393 توسط دربانی (تنها 313)
Online User