تبلیغات
تجدید عهد،معبری رو به فردا - حواسمان نیست

تجدید عهد،معبری رو به فردا
 

حواسمان نیست که ما میگوییم و رها میکنیم و رد میشویم
اما یکی ممکن است گیر کند!
بین کلمه های ما ,بین قضاوت های ما, بین برداشت های ما
دلی را که میشکنیم ارزان نیست
یک روز یک جایی باید جواب بدهیم
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 19 اسفند 1393 توسط دربانی (تنها 313)
Online User