تبلیغات
تجدید عهد،معبری رو به فردا - پروانه شدن....

تجدید عهد،معبری رو به فردا
 

اگر به پروانه شدن اعتقاد داری؛

پس بگذار، روزگار هر چه می خواهد؛

پیله کند ...
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 20 اسفند 1393 توسط دربانی (تنها 313)
Online User