تبلیغات
تجدید عهد،معبری رو به فردا - من را میخواهی ....؟

تجدید عهد،معبری رو به فردا
 
دخترگفت: من را میخواهی؟ 
اگر بلد نباشم غذا بپزم و خوب لباس بشویم باز هم مرا میخواهی؟
پسرگفت : 
بلد هستی خدای مهربان را خوب بپرستی و او را اطاعت کنی ؟ 
دخترگفت: 
تنها از او میترسم و بندگی او را میکنم 
پسرگفت: همین برایم کافیست ... 
من میخواهم تو نصف دینم باشی نه خدمتکارم 

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 21 اسفند 1393 توسط دربانی (تنها 313)
Online User