تبلیغات
تجدید عهد،معبری رو به فردا - مادرم روزت مبارک

تجدید عهد،معبری رو به فردا
 

پیشانی اش را ببوسید
قربان صدقه اش بروید
مادر را می گویم....
گاهی هم برای مادر مادری کنید....!!!
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 19 فروردین 1394 توسط دربانی (تنها 313)
Online User