تبلیغات
تجدید عهد،معبری رو به فردا - عجب موقعی امدید!

تجدید عهد،معبری رو به فردا
 
غواص های شهید...
نمیدانم چگونه و چطور بغض فرو خورده در گلویم را به وصف بکشم....
نمیدانم از کجا بادی اغاز کنم...
فقط میدانم خوب موقعی امدید...
دست بسته مقاومت نمودید...
زنده به گور شدید ولیکن تن به ذلت ندادید
هیهات از این روزها و هیهات از این احوال ما...
راستی به کدامین سو میرویم؟
برای اب باید با یزید بیعت کنیم یا در سپاه حسین بمانیم؟
حتی اگر ماندنمان به قیمت زنده به گور شدنمان باشد؟
نمیدانم
فقط میدانم دیدید غرق میشویم امدید نجاتمان بدهید.
طبقه بندی: عهد با شهداء، 
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 27 خرداد 1394 توسط دربانی (تنها 313)
Online User