تبلیغات
تجدید عهد،معبری رو به فردا - خدایا بپذیر مرا...

تجدید عهد،معبری رو به فردا
 

درمقامی كه كنی قصد گناه ،
گر كند كودكی از دور نگاه،
شرم داری ز گنه درگذری،
پرده عصمت خود را ندری،
شرك بادت كه خداوند جهان ،
كه بود خالق اسرار ونهان،
برتوباشد نظرش بی گه وگاه ،
توكنی درنظرش قصد گناه...
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 15 تیر 1394 توسط دربانی (تنها 313)
Online User