تبلیغات
تجدید عهد،معبری رو به فردا - بهشت زمینی...

تجدید عهد،معبری رو به فردا
 

برای رسیدن
به بلندای بخشندگی
باید از آز وجود خویش
بگذری.
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 6 مرداد 1394 توسط دربانی (تنها 313)
Online User