تبلیغات
تجدید عهد،معبری رو به فردا - شب یلدایم اگر با تو سپری شود....

تجدید عهد،معبری رو به فردا
 

شب یلدایم اگر باتو سپر شد یلداست 
یا اگر این شب من باتو سحر شد یلداست 
ما که عمری زده ایم دم زِ فراق تو، اگر.. 
..بعد از این شام سیه خَتمِ سفر شد یلداست 
ما که خود چله نشین تو شدیم آقاجان 
این شب چله اگر از تو خبر شد یلداست 
شب نشینی و کنار دِگران خوب اما.. 
..با تو و عشق تو گر جمله به سر شد یلداست 
ای خدایِ کرم و جود و محبت مهدی(عج) 
از کرم، بر من اگر از تو نظر شد یلداست 
همچنان آل علی در خطر تهدیداند 
آن دمی که زِ شما دفع خطر شد یلداست 
چون شهیدان تو ای شَهدِ شهادت نوشان.. 
..سینه ام گر به دفاع از تو سپر شد یلداست 
حرف آخر، اگر این چشم من ای صاحب اشک.. 
..امشبی بَهرِ غَمِ جَدّ تو تَر شد یلداست 
التماس دعا
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 30 آذر 1394 توسط دربانی (تنها 313)
Online User