تجدید عهد،معبری رو به فردا مدتی است بیابانگرد صحرای توام. مولا دیگر بس است این همه سرگردانی در کویر تقدیر، انتظار اندوه غروب پیر جمعه سال هاست که نجوای اللهم عجل لولیک الفرج را در کوهسار دلم می پیچاند، عطر نرگس یادتو در کوچه پس کوچه های دلم، دل می برد، دیگر بیا،بیا و میهمان سفره درویشانه ام در این میکده عشق باش. روزی است اندر این شب نهفته است مرغی است به سان کبک خفته است خفتگی بس همگی گوش دهید این اذان از دل بیدار شکفته است (شعر از خودم) این وبلاگ در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به آدرس http://www.samandehi.ir ثبت شده است http://bidari1180.mihanblog.com 2019-09-11T03:52:47+01:00 text/html 2016-11-22T08:29:54+01:00 bidari1180.mihanblog.com دربانی (تنها 313) دایی شهید من.سالروز شهادتت مبارک http://bidari1180.mihanblog.com/post/480 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://media.irna.ir/1395/13950117/82023207/82023207-70629685.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div>چشمانم را باز میکنم و به آسمان مینگردم</div><div>سلام &nbsp;دایی <font color="#ff0000">شهید</font> من!</div><div>26 سال گذشت از پرکشیدنت</div><div>و امروز چه قدرآسمان دل تنگ بودن توست</div><div>می نویسم تا یادم نرود که هر روز در دلم برایت سالگرد به پاست&nbsp;</div><div>برای تک تک لحظه های حضورت</div><div>26 سال گذشت از نبودنت</div><div>و من آرزو دارم</div><div>دستان مادری را که</div><div>این فراق را</div><div>تحمل میکند ببوسم</div><div>26 سال گذشت اما حتی ذره ای</div><div>یادت در دلهایمان کمرنگ نشد</div><div>دایی شهید من!</div><div>از آسمان که به ما مینگری</div><div>دعایمان کن</div><div>که این روزها</div><div>غبار گناه بلور دلها را آلوده کرده</div><div><font color="#ff6666">دایی شهید من.سالروز شهادتت مبارک!</font></div></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2016-06-07T03:56:52+01:00 bidari1180.mihanblog.com دربانی (تنها 313) رمضان آمد و من همچنان در بند گناهم ..... http://bidari1180.mihanblog.com/post/479 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://media.wisgoon.com/media/pin/photos02/images/o/2016/6/6/20/500x500_1465227325620183.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">دلم میﺧﻮاﻫـﺪ ﺁﺭاﻡ صـِـﺪﺍﻳَﺖ ﮐـﻨـﻢ "ﺍﻟﻠّﻬمّ ﯾـﺎﺷـﺎﻫـِﺪَ ﮐُـﻞِّ ﻧـَﺠْـﻮﻯ" ﻭ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺗﻮ ﺧﻮﺩِ ﺁﺭامشی ﻭ مَـﻦ ﺧﻮﺩِ ﺧﻮﺩِ ﺑﯿﻘَـﺮاﺭ..! ﺧُﺪﺍﯾـﺎ..! ﺧَﺮﺍﺑَﺖ ﻣﯽﺷﻮﻡ ﻣَﺮﺍ ﻫَﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﯽ ﺑﺴﺎﺯ..! "ﺍِﻟﻬـــــﯽ ﻭَ ﺭَﺑـّﯽ ﻣَﻦْ ﻟـــــﯽ ﻏَﯿْﺮُک</span></div> text/html 2016-04-09T06:54:18+01:00 bidari1180.mihanblog.com دربانی (تنها 313) یه فنجان چایی عشق http://bidari1180.mihanblog.com/post/478 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://images.persianblog.ir/924419_riNZue64.gif" alt=""> <div><br></div><div><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px;"><span style="font-size: medium;">این جهان فنجان</span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px;"><span style="font-size: medium;">زندگی چون چایی&nbsp;</span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px;"><span style="font-size: medium;">عشق چون حبه قند</span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px;"><span style="font-size: medium;">که اگر حل نشود در دل چایی&nbsp;</span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px;"><span style="font-size: medium;">زندگی تلخ شود</span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px;"><span style="font-size: medium;">و اگر حل شود اندر دل چایی</span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px;"><span style="font-size: medium;">زندگی شیرین است</span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px;"><span style="font-size: medium;">و اگر لعل لعبت بر لب فنجان برسد</span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px;"><span style="font-size: medium;">لب تو قند شود،</span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px;"><span style="font-size: medium;">وان زمان است که فنجان در دست همه زندگی را می نوشی&nbsp;</span></p></div> text/html 2016-04-09T06:50:02+01:00 bidari1180.mihanblog.com دربانی (تنها 313) ..... http://bidari1180.mihanblog.com/post/477 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://images.persianblog.ir/924419_GPOPlLVH.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px;"><strong>بــرگرد که بـعد از تــو نــگاهم نـــگران است</strong></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px;"><strong>چـون بــرگ درختی که پریشان خــزان است</strong></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px;"><strong>دیــدار تــو عــید است ولــی حــال و هـــوایم</strong></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px;"><strong>مــــانند شــــب آخـــر مـــاه رمـــضان اســـت</strong></p></div> text/html 2016-03-30T03:42:12+01:00 bidari1180.mihanblog.com دربانی (تنها 313) به مناسبت روز زن.... http://bidari1180.mihanblog.com/post/476 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://static5.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-16-03-30/7/41af4fa64b425a27fdc29259ce628594-425" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify;">زنانگی یعنی اینکه</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify;"><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify;">گوشی تلفن را برداری</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify;"><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify;">و برای جایی رفتن از کسی اجازه بگیری...</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify;"><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify;">یک وقت هایی</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify;"><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify;">آدم دلش می خواهد اجازه اش را بدهد دست کسی</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify;"><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify;">تا دلش قرص شود که مهم است برای کسی!</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify;"><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify;">این روزها که</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify;"><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify;">بی اجازه و به اختیار میزنم بیرون</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify;"><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify;">انگار بی کَس ترین زن عالمم...!</span></span></div> text/html 2016-02-25T04:46:49+01:00 bidari1180.mihanblog.com دربانی (تنها 313) به لیست انگلیسی رای نمیدهیم... http://bidari1180.mihanblog.com/post/473 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://static5.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-16-02-25/1/ddc0310ad3485c21827c8aabc5cad1ff-425" alt=""></div> text/html 2016-02-22T05:36:32+01:00 bidari1180.mihanblog.com دربانی (تنها 313) خانه تکانی... http://bidari1180.mihanblog.com/post/472 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://static5.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-15-03-1/20/0e8c7110604debe2e566c7da8aa72c3a-425" alt=""></div> text/html 2016-02-22T05:31:09+01:00 bidari1180.mihanblog.com دربانی (تنها 313) یاس نبی http://bidari1180.mihanblog.com/post/471 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8178717292/hazrate_zahra_yasgroup_ir_28.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">غم بیکرانه بود، ولی فاطمه نبود</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">اشکی روانه بود، ولی فاطمه نبود</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">کار همه شده، گریه، نگاه، آه…</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">از بس بهانه بود، ولی فاطمه نبود</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">زینب نشسته بود به یاد دو روز قبل</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">گیسو و شانه بود، ولی فاطمه نبود</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">دستاس گوشه ای، چشمش به راه اوست</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">گندم وَ دانه بود، ولی فاطمه نبود</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">شب تا سحر علی فریاد و ناله زد</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">آهِ شبانه بود، ولی فاطمه نبود</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">سجاده، پیرهن، چادر و معجرش...</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">ده ها نشانه بود، ولی فاطمه نبود</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">خانه بدون او، دیگر صفا نداشت</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">بابای خانه بود، ولی فاطمه نبود</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">" خزان زود هنگام و کبود شدن یاس بوستان پیامبر ، تسلیت باد . "</span></span></div> text/html 2015-12-28T11:44:58+01:00 bidari1180.mihanblog.com دربانی (تنها 313) میلاد نور مبارک باد http://bidari1180.mihanblog.com/post/470 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery-small/1267607705_34.jpg" alt=""></div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><br></span></span></div>ولادت ختم رسولان آمد</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">محمد آن حبیب جانان آمد</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">به جسم پیروان او جان آمد</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">بر حرمتش جهان گلستان آمد . . .</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">میلاد بر همه مبارك</span></span> text/html 2015-12-21T10:11:11+01:00 bidari1180.mihanblog.com دربانی (تنها 313) شب یلدایم اگر با تو سپری شود.... http://bidari1180.mihanblog.com/post/469 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8108269118/AKSGIF_IR_EMEM_MAHDI%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D8%AC_gif54.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">شب یلدایم اگر باتو سپر شد یلداست&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">یا اگر این شب من باتو سحر شد یلداست&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">ما که عمری زده ایم دم زِ فراق تو، اگر..&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">..بعد از این شام سیه خَتمِ سفر شد یلداست&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">ما که خود چله نشین تو شدیم آقاجان&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">این شب چله اگر از تو خبر شد یلداست&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">شب نشینی و کنار دِگران خوب اما..&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">..با تو و عشق تو گر جمله به سر شد یلداست&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">ای خدایِ کرم و جود و محبت مهدی(عج)&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">از کرم، بر من اگر از تو نظر شد یلداست&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">همچنان آل علی در خطر تهدیداند&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">آن دمی که زِ شما دفع خطر شد یلداست&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">چون شهیدان تو ای شَهدِ شهادت نوشان..&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">..سینه ام گر به دفاع از تو سپر شد یلداست&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">حرف آخر، اگر این چشم من ای صاحب اشک..&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">..امشبی بَهرِ غَمِ جَدّ تو تَر شد یلداست&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">التماس دعا</span></span></div> text/html 2015-10-15T05:04:53+01:00 bidari1180.mihanblog.com دربانی (تنها 313) سلام بر محرم... http://bidari1180.mihanblog.com/post/468 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://media.wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/10/15/8/1444883872829166.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2"><span style="line-height: 20px; text-align: justify;">مینویسم <b>محرم </b>تو بخوانش <b><font color="#ff0000">حسین&nbsp;</font></b></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20px; text-align: justify;"><span style="line-height: 20px; text-align: justify;">مینویسم <b>برادر</b> تو بخوانش <b><font color="#33cc00">عباس</font></b></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20px; text-align: justify;"><span style="line-height: 20px; text-align: justify;">مینویسم <b>دختر</b> تو بخوانش <b><font color="#3366ff">بی بی سه ساله ام&nbsp;</font></b></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20px; text-align: justify;"><span style="line-height: 20px; text-align: justify;">به نام <b><font color="#ff0000">مظلومان</font> </b>تاریخ یک <b><font color="#33cc00">صلوات </font></b>بفرست&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20px; text-align: justify;"><span style="line-height: 20px; text-align: justify;">عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام محرم......&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20px; text-align: justify;"><span style="line-height: 20px; text-align: justify;"><b>التماس دعا</b></span></font></span></div> text/html 2015-09-29T05:54:11+01:00 bidari1180.mihanblog.com دربانی (تنها 313) آیا فقط با پول حج میشه به فقرا کمک کرد؟ http://bidari1180.mihanblog.com/post/466 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="&lt;a href=" http:="" uupload.ir="" "=""><img src="http://uupload.ir/files/kyqc_123.jpg" border="0" alt="آپلود عکس">"<div><br></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">پاسخ به شایعه و شبهات جدید در مورد حج واجب</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">♥•٠·</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">متاسفانه پس از حوادث دلخراش اخیری که در مکه روی داد و این حواث منجر به شهادت تعداد زیادی از حاجیان شد ؛ شاهد به راه افتادن موجی خطرناک و مرموز در انواع شبکه های اجتماعی فارسی زبان با مضمون هایی از این دست :</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">""</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">آدرس مکه:</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">شیرخوارگاه آمنه</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">بیمارستان محک</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">بیمارستانهای مناطق محروم</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">آسایشگاههای معلولین و سالمندان</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">آسایشگاه های معلولین ذهنی</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">پرورشگاه ها</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">زنان بی سرپرست</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">کودکان کار</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">جمعیت امام علی</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">موسسه خیریه رعد</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">همسایه نیازمندتان</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">دختران بی جهیزیه در نزدیکی شما</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">و تمام خانواده هایی که با سیلی صورت هاشون رو سرخ میکنن</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">اگر قسمتتون شد خدا قبول کنه ...</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">خیلی مشکل است آدم بخواهد تمام وقت مراقب خودش باشد تا آنچه احساس می کند نگوید!؟</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">_بابا لنگ ‌دراز_</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">_جین وبستر_</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">(ریبال)</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">حج اینجاس !!</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">""</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">تلویزیون گفت 65000 نفر امسال رفتن به حج.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">نفری یازده میلیون تومن.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">میشه 715000000000 تومن. اگه دلار رو 3000 تومن حساب کنیم</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">میشه 239 میلیارد دلار... جالبه نه! پولی که اونجا خرج میکنن به کنار... سوغاتی به کنار... حج تمتع... به کنار، اونوقت کل بودجه ی سال94؛ 586 میلیارد ..... من دیگه حرفی ندارم... صرفا جهت اطلاع "جهالت" کاری کرد که پیرزن ایرانی گاو خود را بفروشد که به مکه مشرف شود،تا عرب از شتر به لامبورگینی و از چادر به برج برسد و مردم ما سعادت را دو دستی به اعراب تقدیم کنند که شاید سعادت خود در دنیای دیگر را یابند! آیا میدانید خدا کجاست؟ خدا در قلب کودکیست که در همسایگی حاجی از فقر ناله میکند و حاجی در بین عربها بدنبال "خدا" میگردد... )</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">( کپی اجباری اگر ایرانی هستی.)</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">""</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">کمک کردن به نیازمند از حج واجب واجب تر است و اگر در اشنایان و یا فامیل تا 40 نفر ، نیازمند باشد طرف به آنها کمک کنه و وی مستطیع نیست</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">""</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">اینها نمونه ای از پیامهایی هست که این روزها در فضای مجازی کشور پخش میشه و متاسفانه یک عده دانسته و یا نادانسته در ترویج و انتشار اوون کمک میکنند .</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">حالا نظر شما رو به استفتائی از یکی از مراجع تقلید یعنی آیت الله مکارم شیرازی جلب میکنم :</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">" آیا شخص مستطیع مى تواند پول حج را در کارهاى خیر دیگر، مانند تهیّه جهیزیّه دختران نیازمند، یا اداى دین بدهکاران، یا آزادى زندانیان، یا بناهاى مذهبى، یا مانند آن هزینه نماید؟</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">جواب:البتّه انجام کارهاى خیر بسیار خوبست، ولى مستطیع باید به حج برود، و صرف پول حج در موارد مذکور کفایت از حجّ واجب نمى کند، و اگر چنین کند، و از استطاعت خارج شود، باید به هر شکل که مى تواند ولو به قرض کردن به حج برود. "</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">بنابراین حج واجب در هر شرایطی بر فرد مستطیع واجب هست و ربطی به نیازمندان و فقرا و کارهای خیر و .... نداره و فرد مکلف هست که به اوون عمل کنه .از برادارن و دوستان عزیز تقاضا دارم که به این راحتی احساسات پاک خودشان رو بازیچه ی یک جریان فکری منحرف و هدفمند قرار ندند و قبل از انتشار چنین مسائلی مقداری در موردش تحقیق کنند ؛ مخصوصا که الان در دوره ای هستیم که خیلی ها از هر طرفندی استفاده میکنند تا مردم رو از راه راست و راه خداوند گمراه و دور کنند .</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">دو حالت پیشنهادی بنده :))) :</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">حالت اول اینکه یک عده هستند که نه مراجع تقلید رو قبول دارند و نه کلا فرایض دینی رو انجام میدند و براشون مهم نیست ؛ این یه عده که هیچی .. انشالله به راه راست هدایت بشند ،، حساب کارشون رو خودشان میدونند و خدای خودشان .</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">حالت دوم اینکه عده ای دیگر هستند که هم مراجع تقلید رو قبول دارند و هم بر انجام فرایض دینی پایبند هستند ، با دونستن این استفتاء باید به وظیفشون عمل کنند وگرنه باز خودشان میدانند و خدای خودشان !!</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">خدا همه ی مارو هدایت کنه ...</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">درآمد عربستان از حجاج ایرانی نصف درآمد فروش یک روز نفتش نمی شود!</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">اما ما حالا باید چه بکنیم</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">شما فکر میکنید با نرفتن ما به حج همه چی درست میشه؟!</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">عربستان روزی 6میلیون بشکه نفت صادر میکنه به قیمت هر بشکه 40 دلار میشه روزی 740 میلیارد تومن</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">میشه سالی 240هزار میلیارد تومن</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">این فقط درآمد نفته!</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">حالا سالی 64000 ایرانی واسه حج تمتعی که واجبه میرند اونجا و از بابت هر ایرانی حدود 5میلیون تومن وارد جیب عربستان میشه</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">یعنی میشه حدود 320میلیارد</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">یعنی هزینه ای که ما میدیم بهشون معادل نصف روز صادرات نفتشون هست!</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">پس ما با نرفتنمون ضربه ای به اقتصاد عربستان وارد نمیکنیم❗</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">اما در ازای نرفتنمون چه اتفاقاتی قراره واقعا بیافته ✨اولا اونا دقیقا همین رو میخوان که ما نریم چون حضور ایرانیها تو حج</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">باعث بیداری مسلمونای دیگه از پلیدی غرب و عربستان و وهابیت میشه و این یه ضربه مهلکه که اگر ما نریم عربستان و استکبار از این ضربه جان سالم به در میبرند ✨ثانیا عربستان در نبود ما ایرانیها تا میتونه به تبلیغ وهابیت که پایش بر اساس توهین به مقدسات شیعه است می پردازه ✨ثالثا میخوان با نرفتن ما بگن که شیعه در مقابل حکم واجب خدا ایستاد و براساس لجبازی سیاسی ، مردمش رو از امور واجب دینیش محروم کرد ✨رابعا نرفتن ما منجر میشه به محروم شدن شیعه از زیارت بقیع و قبور گمنام امامان و صلحای شیعه و فراموشی جنایات آل سعود و وهابیت در حق جهان اسلام ✨و ده ها دلیل دیگر که واجب می شود با بصیرت در این فرصت الهی سیاسی حضور پررنگ داشته باشیم&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">توجه کنیم و فریب این تبلیغات رو نخوریم این معامله ای که بعضیا میگن تو فضای مجازی مطمین باشید یک معامله دوسرباخت واسه شیعه است</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">خلاصه مطلب اینکه مواظب باشیم جلب این تبلیغات نشیم</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">و آدمای بابصیرتی باشیم.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">از قرآن یادگرفتیم که اگر به خاطر دنیا دست از مقاومت بکشی خدا هم دست از تو خواهد کشید و دیگه اون خدایی که تو ذهن ماست یه خدای مجازیه. ....</span><br></span><div><br></div></div> text/html 2015-08-03T09:26:50+01:00 bidari1180.mihanblog.com دربانی (تنها 313) ♥♥♥ اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥ http://bidari1180.mihanblog.com/post/465 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://static5.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-15-07-29/18/fb478c3c5421a7efc449aff385f1257f-425" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">دلبرا در هوس دیدن رویت</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">دل من تاب ندارد ،</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">نگهم خواب ندارد ،</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">قلمم گوشه دفتر ،</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">غزل ناب ندارد ،</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">همه گویند به انگشت اشاره ،</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">مگراین عاشق دلسوخته......... ارباب ندارد؟</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">توکجایی گل نرگس ....... زفراقت دل من تاب ندارد ...</span></span></div> text/html 2015-08-01T06:44:47+01:00 bidari1180.mihanblog.com دربانی (تنها 313) عشق... http://bidari1180.mihanblog.com/post/464 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://static5.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-15-08-1/11/d1d3d2a34fa686338fbd27b2eb4adbf8-425" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify;">عشق رازی است</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify;"><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify;">که تنها با خدا باید گفت</span></span></div> text/html 2015-07-30T04:58:31+01:00 bidari1180.mihanblog.com دربانی (تنها 313) دلم مشهد میخواد..... http://bidari1180.mihanblog.com/post/463 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://static5.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-15-07-29/17/0cf69fe783eeaaf33cdbb122091d9850-425" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">مَشهَد کِه میرَوَم دِلَم آرام میشوَد .</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">با ذِکرِ یا رِضا هَمه چیز خوب میشوَد .</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">مَشهَد کِه میرَوَم دِلَم اِنگار کَربَلاس&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">سَر تا سَرِه حَرَم هَمِه جا روضِه ای بِه پاس .</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">مَشهَد کِه میرَوَم بِه خیالَم کِه مَکِه اَم</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">حاجی شُدَم بِه دورِ خُدا سیر، گَشتِه اَم .</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">مَشهَد کِه میرَوَم غَریبانه میشوَم&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">وَقتِ اَذان کِه شُد پُر اَز نالِه میشَوَم َ .</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">مشهَد کِه میرَوَم هَمه ی دیدِه ها تَر اَست</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">زائِر دَخیلِه پَنجَرِه فولاد نِشَستِه اَست .</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">گُفتَم زِ مَشهَدُو دِلِ مَن رَفت کَربَلا&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">خاصیتِ رِضاس کَربَلا میبَرَد مَرا.....</span></span></div>